Nudging van besluitvorming

Naast debiasing van denkfouten bij besluitvorming is nudging het volgende aandachtsgebied van managers waarbij gedragswetenschappelijke inzichten gebruikt worden om mensen te verleiden de juiste keuze te maken zonder opties te verbieden of te sturen met economische prikkels. Mensen worden als het ware met zachte hand in de goede richting geduwd. Bij nudging wordt de keuze zo vorm gegeven dat het: makkelijk is, leuk is om te doen, sociaal wenselijk is en op het juiste moment wordt aangeboden. Naast de afdeling marketing Рhet nudgen van klantgedrag Рis met name bij HR (o.a. werving, personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling)  interessant om eens door te denken wat de opbrengsten kunnen zijn. Wilt u meer weten hoe u met nudging de besluitvorming en het gedrag van medewerkers en klanten op een goede manier in de juiste richting kunt sturen? Maak een afspraak met mij en ik wijs u in de goede richting: Mijn contactgegevens zijn: 06-27040753 of j.steffes@steffes.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.