Klantsucces

De afgelopen twee decennia heb ik samen met mijn opdrachtgevers succesvol gewerkt aan zeer diverse besliskundige en bedrijfskundige vraagstukken.

 • VEH – second opinion Business Case investeringsbeslissing met Decision Analysis methode
 • DSM – Decision Conferencing sessies: bepalen optimale samenwerkingsstrategie met partners/leveranciers (multi-criteria analyse)
 • Achmea/Argonaut – beoordeling en ranking potentiele overnamekandidaten
 • Nationale Nederlanden – beoordeling en raking strategische projecten (onderdeel van Project Portfolio Management)
 • Shell – ontwikkelen casus beslismodel ‘Disposal Brent Spar’ (Multi Criteria)
 • Directie Rijkswaterstaat – meerdaagse sessie Scenario Planning naar toekomstige vraag en aanbod personeel RWS
 • Vereniging Eigen Huis – rationaliseren dienstenportfolio,
 • Opzet en programmamanagement “besluitvaardigheid”
 • De Lijn (OV bedrijf België) – met directieraad opstellen van een  onderhandelingsstrategie voor alle dossiers met vakbonden
 • Gemeente Rotterdam/Den Haag/UWV: diverse investeringen en aanbestedingsbeslissingen, faciliteren outsourcing en kerntakendiscussie;
 • Het Nederlandse Rode Kruis – ontwikkelen beslismodel besluitvorming hulpverlening bij rampen (Kosovo casus)
 • Smallsteps – Staff optimization (Programma optimalisatie personeels- en capaciteitsplanning)

Wat is uw volgende besluit waar het er echt om gaat?