Advies bij besluitvorming

U wilt een belangrijke beslissing nemen? Hoe groot is de kans van slagen? Wat zijn de risico’s? Hoe maak ik een overtuigende business case en krijg ik iedereen mee? Hoe gaan wij om met onzekerheid? Hoe borg ik goede besluitvorming in mijn organisatie? Ik help u graag deze vragen te beantwoorden.

Organisaties hebben steeds meer te maken met een omgeving waarin risico’s en onzekerheid, snelle veranderingen en verschillende belangen bepalend zijn voor de beslissingen die zij moeten nemen. Bijvoorbeeld: investeringen in ICT, betreden van nieuwe markten, innovaties en technologiekeuze, of outsourcing van bedrijfsprocessen. Cruciale beslissingen die snel – en in één keer goed – genomen moeten worden.

Een onafhankelijke projectleider en procesfacilitator met kennis van beslismodellen (Decision Analysis, MCDA, Monte Carlo, Decision Trees etc.) maar ook groepsdynamica en cognitieve denkfouten (biases) zorgt ervoor dat de beslissing snel en goed genomen wordt.

Enkele succesvol uitgevoerde opdrachten zijn:
– VEH – second opinion Business Case investeringsbeslissing met Decision Analysis methode
– DSM – Decision Conferencing sessies: bepalen optimale samenwerkingsstrategie met partners/leveranciers
– Smallsteps – Staff optimization (Programma optimalisatie personeels- en capaciteitsplanning)
– Directie Rijkswaterstaat – meerdaagse sessie Scenario Planning naar toekomstige vraag en aanbod personeel RWS
– Vereniging Eigen Huis – rationaliseren dienstenportfolio Vereniging, managen veranderprogramma “besluitvaardigheid”
– De Lijn (OV bedrijf België) – met directieraad opstellen van onderhandelingsstrategie met vakbonden
– Gemeente Rotterdam/Den Haag/UWV: diverse investerings- en aanbestedingsbeslissingen, faciliteren outsourcing en kerntakendiscussie;
– Het Nederlandse Rode Kruis – ontwikkelen beslismodel besluitvorming hulpverlening bij rampen (Kosovo casus)
– Shell ontwikkelen casus beslismodel ‘Disposal Brent Spar’

Bel mij op: +31(0)6 270 407 53 of j.steffes@steffes.nl