Het Decision Canvas

U wilt een belangrijke beslissing nemen? Hoe groot is de kans van slagen? Wat zijn de risico’s? Hoe maak ik een overtuigende business case en krijg ik iedereen mee? Hoe gaan wij om met onzekerheid en hoe borg ik goede besluitvorming in mijn organisatie?

Met een Decision Canvas structureer je een besluit voordat je een besluit neemt. Voordelen van het toepassen van een canvas zijn:

 • Alle belangrijke elementen van een besluit worden geadresseerd waardoor denkfouten (biases) zoals vooringenomenheid, tunnelvisie of groepsdenken minder vat hebben op uw beslissing.
 •  De complexiteit van verschillende (soms tegenstrijdige) belangen en belanghebbende, criteria, aannames en assumpties wordt gereduceerd tot een begrijpelijk en te verantwoorden besluit.
 • Het canvas geeft vertrouwen om een daadkrachtig besluit te nemen en te implementeren.

Een onafhankelijke facilitator kan u verder helpen bij:

 • Stimuleren van participatie door iedereen.
 • Promoten van een gezamenlijk begrip van de situatie.
 • Bevorderen van inclusieve oplossingen.
 • Ontwikkelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het Decision Canvas of delen daarvan zijn reeds meerdere keren succesvol toegepast bij:

 • VEH – second opinion Business Case investeringsbeslissing met Decision Analysis methode
 • DSM – Decision Conferencing sessies: bepalen optimale samenwerkingsstrategie met partners/leveranciers
 •  Smallsteps – Staff optimization (Programma optimalisatie personeels- en capaciteitsplanning)
 • Directie Rijkswaterstaat – meerdaagse sessie Scenario Planning naar toekomstige vraag en aanbod personeel RWS
 • Vereniging Eigen Huis – rationaliseren dienstenportfolio Vereniging, managen veranderprogramma “besluitvaardigheid”
 • De Lijn (OV bedrijf België) – met directieraad opstellen van onderhandelingsstrategie met vakbonden
 • Gemeente Rotterdam/Den Haag/UWV: diverse investeringen en aanbestedingsbeslissingen, faciliteren outsourcing en kerntakendiscussie;
 • Het Nederlandse Rode Kruis – ontwikkelen beslismodel besluitvorming hulpverlening bij rampen (Kosovo casus)
 • Shell ontwikkelen casus beslismodel ‘Disposal Brent Spar’

Bel mij op: +31(0)6 270 407 53 of j.steffes@steffes.nl