Het Decision Canvas

U wilt een belangrijke beslissing nemen? Welke doelen streeft u met de beslissing na? Binnen welke context? Welke informatie heeft u en wat zijn de aannames of onzekerheden? Welke alternatieven worden onderzocht? Door wie en met wie? Hoe neemt u het besluit – alleen of met een groep? Met een Decision Canvas (PDF) adresseer je alle elementen van een beslissing voordat je een besluit neemt. Voordelen van het toepassen van een canvas zijn:

 •  De complexiteit van verschillende (soms tegenstrijdige) belangen en belanghebbende, criteria, aannames en assumpties wordt gereduceerd tot een begrijpelijk en te verantwoorden besluit.
 • Alle belangrijke elementen van een besluit worden geadresseerd waardoor denkfouten (biases) zoals vooringenomenheid, tunnelvisie of groepsdenken minder vat hebben op uw beslissing.
 •  Het canvas geeft vertrouwen om een daadkrachtig besluit te nemen en te implementeren.

Een onafhankelijke facilitator kan u helpen bij:

 • Stimuleren van participatie door iedereen.
 • Promoten van een gezamenlijk begrip van de situatie.
 • Bevorderen van inclusieve oplossingen.
 • Ontwikkelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Enkele voorbeelden waar het Decision Canvas of delen daarvan succesvol zijn toegepast zijn:

 • VEH – second opinion Business Case investeringsbeslissing met Decision Analysis methode
 • DSM – Decision Conferencing sessies: bepalen optimale samenwerkingsstrategie met partners/leveranciers
 • Achmea/Argonaut – beoordeling en ranking potentiele overnamekandidaten
 • Nationale Nederlanden – beoordeling en raking strategische projecten (onderdeel van Project Portfolio Management)
 • Shell – ontwikkelen casus beslismodel ‘Disposal Brent Spar’ (Multi Criteria)
 • Directie Rijkswaterstaat – meerdaagse sessie Scenario Planning naar toekomstige vraag en aanbod personeel RWS
 • Vereniging Eigen Huis – rationaliseren dienstenportfolio Vereniging, managen veranderprogramma “besluitvaardigheid”
 • De Lijn (OV bedrijf België) – met directieraad opstellen van een  onderhandelingsstrategie voor alle dossiers met vakbonden
 • Gemeente Rotterdam/Den Haag/UWV: diverse investeringen en aanbestedingsbeslissingen, faciliteren outsourcing en kerntakendiscussie;
 • Het Nederlandse Rode Kruis – ontwikkelen beslismodel besluitvorming hulpverlening bij rampen (Kosovo casus)
 • Smallsteps – Staff optimization (Programma optimalisatie personeels- en capaciteitsplanning)

Bel mij op: +31(0)6 270 407 53 of j.steffes@steffes.nl