Workshop Kwaliteit van besluitvorming

NIEUW in 2020

Workshop/Masterclass Kwaliteit van Besluitvorming

Goed beslissen is elke dag relevant. Voor dagelijkse besluiten is het voldoende om even goed na te denken of te vertrouwen op eerdere ervaringen. Complexe en/of ingrijpende besluiten vragen om iets meer: een structuur of besluitvormingsproces waarmee je meer zekerheid hebt dat het hele speelveld overzien wordt, niets wezenlijks over het hoofd wordt gezien en dat relevante betrokkenen hun rol kunnen pakken. Wanneer de belangen groter worden en de complexiteit van de besluitvorming toeneemt, stijgt ook de aandacht van bestuurders en toezichthouders voor besluitvorming.

De masterclass Kwaliteit van Besluitvorming geeft deelnemers op een praktische en overzichtelijke manier inzicht in de fundamenten voor de niet alledaagse beslissingen. Aan de hand van een Decision Canvas wordt het besluitvormingsproces en de invloedfactoren inzichtelijk gemaakt en behandeld. Dit helpt niet alleen de besluitvorming (betere besluiten) en verantwoording, maar uiteindelijk ook de betrouwbaarheid en snelheid waarmee besluiten genomen kunnen worden. Hoewel besluitvorming soms bijzonder complex en taai kan zijn, biedt het canvas overzicht en houvast binnen het besluitvormingsproces.

Ons feilbare brein

Impulsief, intuïtief of rationeel? Hoe breng je gevoel en ratio in beeld zodat ze beiden een bewuste, overwogen invloed hebben? Hoe geef je taal en tekst aan wat je intuïtie je in geeft en objectiveer je de afwegingen die je maakt? Het zijn menselijke aspecten die een niet te onderschatten invloed hebben op de kwaliteit van de besluitvorming. Het is tegelijkertijd ook waarom we het zo ingewikkeld vinden om verantwoording af te leggen over de besluitvorming en het besluit en het besluitvormingsproces an sich zo weinig van elkaar worden onderscheiden. Door de inhoudelijke kwaliteit, de proceskwaliteit en de menselijke kwaliteit duidelijk te onderscheiden en te verbijzonderen, ontstaat een rijker inzicht in de kwaliteit van besluitvorming.

Voor wie

De masterclass is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, directeuren, professionals met managementtaken, staffunctionarissen en teamleiders en een ieder die beroepsmatig interesse heeft in goede besluitvorming.

Wat mag je verwachten

In een namiddag maak je kennis met je eigen (helaas: feilbare) brein, de invloedfactoren op de besluitvorming en leer je wat er voor nodig is om kwalitatief betere besluiten te kunnen nemen. Het domein van besluitvorming is best omvangrijk, dus maken we een selectie van wat we in deze masterclass kunnen aanbieden. Wel krijg je inzicht in achterliggende concepten en het vakgebied. Hiermee heb je een goede basis om het in de praktijk toe te passen. Verdieping is ook mogelijk en bij zeer complexe besluiten is begeleiding vaak gewenst.

De Meester in besluitvorming

De masterclass wordt gegeven door Joep Steffes. Joep is als bedrijfskundige en besliskundige opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stanford University (Strategic Decision and Risk Management). Joep heeft ruim 20 jaar ervaring met het adviseren en faciliteren van complexe besluitvorming bij diverse nationale en internationale organisaties en in verschillende sectoren. Daarnaast is Joep (buiten)promovendus aan de Business Universiteit Nyenrode met als onderzoeksthema ‘Debiasing strategische besluitvorming: de beperkte rationaliteit bij strategische besluitvorming en de corrigerende rol van de Raad van Commissarissen’.

Leermethode

  • Workshop in kleine groep, verzorgd door een trainer met ruime praktijkervaring
  • Duur 1 of meer dagdelen. In overleg stellen we de juiste duur en diepgang vast.
  • Diverse creatieve werkvormen die aansluiten op leerdoelstellingen – o.a. praktijkoefeningen en mini-cases,
  • Optioneel kan in overleg een eigen casus ingebracht worden die als leidraad voor de training zal dienen.
  • Hand-outs en cases
  • Maximaal 12 personen

Wat leert u?

  • U hebt ervaren hoe beperkte rationaliteit het besluitvormingsproces kan beïnvloeden en heeft inzicht in en begrip van de werking van diverse vormen van cognitieve, affectieve en groepsdynamische biases.
  • U leert verschillende methoden van debiasing technieken om om te gaan met beperkte rationaliteit bij (groeps)besluiten.
  • U krijgt handvatten om de eigen besluitvormingsprocedures nader te onderzoeken op verbetermogelijkheden.

Kosten

De kosten voor het volgen van de workshop Kwaliteit van besluitvorming bedragen € 395,- per deelnemer (excl. BTW) per dagdeel. Hierin zijn inbegrepen de training inclusief studiematerialen.

Voor tijden en locaties neem contact met mij op via: j.steffes@steffes.nl of rechtstreeks via +31(0)6 270 407 53

Voor een workshop / masterclass in de zorgsector werken wij nauw samen met Vedas Quest. Zie ook: https://vedasquest.nl/