Besliskundige Coaching (Decision Coaching)

U werkt op een positie waar goede beslissingen er echt toe doen. Omgaan met onzekerheden en risico’s nemen is u niet onbekend. Tegenspraak is geen vanzelfsprekendheid meer. Het kan dan zinvol zijn om een buitenstaander in vertrouwen mee te nemen om u gedachten eens kritisch langs te lopen. Is er voldoende ruimte voor kritisch en analytisch denken of moet de eigen intuïtie meer aangesproken worden? Een delicate balans bij goede besluitvorming. Vragen die aan bod kunnen komen om de eigen intuïtie meer aan te spreken zijn: Hoe voelt de (voorgenomen) beslissingen? Voelt het goed of fout? Denkt u dat uw beslissing succesvol zal zijn? Waarom wel, waarover twijfelt u nog? Vragen die aan bod kunnen komen om het analytische denken meer aan te spreken zijn: Is de waar u de beslissing op baseert betrouwbaar en zonder biases? Heeft u vanuit een ander perspectief naar de beslissing gekeken? Als uw CFO/COO/CIO het niet met u eens zou zijn, wat zouden zij kunnen opwerpen? Neem contact met mij op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Klikt het? Dan gaan wij vanaf daar verder.