Projectmanagement

Onze diensten voor projectmanagers en projectorganisaties zijn:

Business-case analyse waarbij risico’s en onzekerheid expliciet zijn meegewogen. Tools zijn o.a. beïnvloedingsdiagrammen, deterministische analyse (base case), tornado diagrammen (gevoeligheidsanalyse risico’s en onzekerheden), beslisbomen en Monte Carlo analyse (probabilistische analyse) en cumulatieve kansverdelingen. Resultaten zijn een beter inzicht in de effecten van risico’s en onzekerheden op projectresultaten (zoals NPV) om een afgewogen besluit te kunnen nemen.

Portfolio-analyse

Project- en programmamanagement