Red Teaming

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them “, aldus een quote van Albert Einstein.

Om dit te bereiken is red teaming bedacht. Red Teaming is de kunst van het toepassen van onafhankelijk kritisch denken om bij complexe besluiten aannames te challengen, alternatieve oplossingen te verkennen en risico’s respectievelijk kansen te benutten.

Enkel diagnostische technieken die een red team kunnen hanteren zijn:

 • Key Assumptions Check – welke (verborgen) veronderstellingen zijn gehanteerd;
 • Quality of Information Check – in hoeverre is de gebruikte informatie relevant, integer en betrouwbaar;
 • Indicators of Change – wanneer doet zich een verandering in bijvoorbeeld context voor (waar op letten);
 • Deception detection – wordt er bewust misleidende informatie gebruikt.

Enkele ‘tegendraadse’ denktechnieken zijn:

 • Advocaat van de duivel – een alternatief standpunt innemen om aannames of verkeerde redeneringen te challengen;
 • Team A / Team B – gebruik van afzonderlijke teams om 2 (of meer) sterk tegenovergestelde opvattingen of concurrerende hypothesen te contrasteren;
 • Hoge impact/lage kans analyse – benadrukt een schijnbaar onwaarschijnlijke gebeurtenis die grote gevolgen zou hebben als deze zou plaatsvinden;
 • Wat-if analyse – Gaat ervan uit dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden met potentiële (negatieve of positieve) impact en legt uit hoe deze tot stand kan komen
 • Experimenten en gaming.

Enkele creatieve denktechnieken zijn:

 • Brainstorming;
 • Outside-In-Thinking;
 • Pre-mortem analyse.

De kunst en kunde is om bovenstaande technieken op het juiste moment van besluitvorming met de juiste (onafhankelijke, kritische en betrokken) mensen toe te passen.

Ik vertel u graag persoonlijk meer hierover.