Workshop Kwaliteit van besluitvorming

Inhoud van de workshop

In alle strategische besluiten (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van grote investeringen of fusies, nieuwe producten of markten) is sprake van onzekerheden. De wijze waarop wij omgaan met deze onzekerheden bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het besluit. Een belangrijke eerste stap daarin is het bewust zijn van de mogelijke valkuilen in de besluitvorming.

Onze training Kwaliteit van besluitvorming geeft de deelnemers een kader voor kwalitatief goede besluitvorming en maakt het op een praktische manier toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Dit doen wij door praktijkgevallen te bespreken en onderdelen van beperkt rationele besluitvorming zelf te ondervinden.

Tijdens de training wordt inzicht gegeven in wat het betekent om goede besluiten te nemen. Hiervoor worden drie aspecten in samenhang beschouwd:

 • de menselijke cognitieve en sociale aspecten van besluitvorming (behavioural decision making);
 • de inhoudelijke aspecten van besluitvorming en;
 • de beheersing van het (governance)proces van besluitvorming.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk? Door deze training krijgt u een goed beeld van de belangrijkste valkuilen en risico’s in besluitvorming. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe en waarom deze valkuilen en risico’s optreden. Dit helpt u om in uw eigen organisatie deze valkuilen en risico’s tijdig te signaleren en het besluitvormingsproces hierop aan te passen.

Naast het bewustzijn van deze valkuilen en risico’s kunt u na deze training diverse methoden en technieken gebruiken om de effectiviteit van de besluitvorming te vergroten, waardoor de strategische doelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Leermethode

 • Training in kleine groep, verzorgd door een trainer met ruime praktijkervaring
 • Trainingsduur 1 of meer dagdelen. In overleg stellen we de juiste duur en diepgang vast.
 • Diverse creatieve werkvormen die aansluiten op leerdoelstellingen – o.a. praktijkoefeningen en mini-cases,
 • Optioneel kan in overleg een eigen casus ingebracht worden die als leidraad voor de training zal dienen.
 • Hand-outs en cases
 • Maximaal 12 personen

Wat leert u?

 • U hebt ervaren hoe beperkte rationaliteit het besluitvormingsproces kan beïnvloeden en heeft inzicht in en begrip van de werking van diverse vormen van cognitieve, affectieve en groepsdynamische biases.
 • U leert verschillende methoden van debiasing technieken om om te gaan met beperkte rationaliteit bij (groeps)besluiten.
 • U krijgt handvatten om de eigen besluitvormingsprocedures nader te onderzoeken op verbetermogelijkheden.

Voor wie?

De training is bestemd voor eenieder die zijn of haar kennis over de kwaliteit van besluitvorming wil verdiepen of te maken heeft met een beslissingsondersteunende of toezichthoudende rol. Dit kunnen onder andere financiële professionals zijn, risicomanagers of professionals die bij strategische besluitvorming betrokken zijn.

Kosten

De kosten voor het volgen van de training Kwaliteit van besluitvorming bedragen € 450,- p.p. (excl. BTW) per dagdeel. Hierin zijn inbegrepen de training inclusief studiematerialen.