Risicomanagement en besluitvorming

Stelt u zich eens voor. U wordt gevraagd te investeren in een nieuwe ‘business opportunity’. Het initiële voorstel geeft de volgende inzichten in succesfactoren:
– de kans van noodzakelijke ondersteuning van het idee door key-personeel is uiterst groot. U schat in dat er een kans van 5 uit 6 is dat dit geen probleem oplevert;
– er zijn aanvullend drie goede salesmensen nodig. Van 2 weet u voor 95% zeker dat we willen komen, van één schat u een kans van 7 op 10 in dat zij hier interesse in heeft;
– in maar 20% van de gevallen zullen bestaande online distributiekanalen het idee kunnen dwarsbomen. Voor de overige 80% worden geen problemen voorzien;
– er is nog een kleine restkans van 1 op 10 dat nu nog onvoorziene omstandigheden (onvoorziene risico’s) het succes van het idee in de weg kunnen staan.
Wat is u eerste intuïtieve oordeel over dit project. Hoe groot schat u de kans van slagen in gegeven de verstrekte informatie. Meer dan 75%, meer dan 60%? Minder dan 50%?

Verbaast het u dat de kans van slagen slechts 38% is, nl. [0,83*(0,95*0,95*0,7)*0,80*0,90]? NB. Deze ‘opgave’ is onderdeel van de workshop “Kwaliteit van besluitvorming”. Ik vertel u er graag meer over.

Nudging van besluitvorming

Naast debiasing van denkfouten bij besluitvorming is nudging het volgende aandachtsgebied van managers waarbij gedragswetenschappelijke inzichten gebruikt worden om mensen te verleiden de juiste keuze te maken zonder opties te verbieden of te sturen met economische prikkels. Mensen worden als het ware met zachte hand in de goede richting geduwd. Bij nudging wordt de keuze zo vorm gegeven dat het: makkelijk is, leuk is om te doen, sociaal wenselijk is en op het juiste moment wordt aangeboden. Naast de afdeling marketing – het nudgen van klantgedrag – is met name bij HR (o.a. werving, personeelsplanning, opleiding en ontwikkeling)  interessant om eens door te denken wat de opbrengsten kunnen zijn. Wilt u meer weten hoe u met nudging de besluitvorming en het gedrag van medewerkers en klanten op een goede manier in de juiste richting kunt sturen? Maak een afspraak met mij en ik wijs u in de goede richting: Mijn contactgegevens zijn: 06-27040753 of j.steffes@steffes.nl

Slecht weer voor beslissers op komst?

Bij budgetteren, planningen en besluiten wordt nog wel eens gewerkt met drie scenario’s: een realistisch, optimistisch en pessimistisch scenario. Ook wel base case,  best case en worst case genoemd. Bij worst-casescenario’s zie ik doorgaans dat alle onzekerheden op de relatief laagste denkbare waarde worden gezet. Dus bijvoorbeeld: verkoopvolume valt tegen, concurrentie neemt toe, prijs is wat lager dan gedacht en vaste en variabele kosten zijn hoger dan bij een base-casescenario. Op zichzelf geen verkeerde aannames, zij het dat bij een worst-casescenario alle risico’s en onzekerheden tegelijkertijd negatief zijn. En wat is de kans daarop? Meestal zeer gering. Dit zelfde principe geldt trouwens ook voor de best-casescenario. Niet echt realistisch dus. Er is een paar (tienden) procent kans op een worst case en een paar (tienden) procent kans op een best case. En dat biedt doorgaans onvoldoende inzicht om een goede beslissing te kunnen nemen. Het echte verhaal ligt namelijk daar tussen in. Welke risico’s en onzekerheden hebben de grootste invloed op de uitkomsten en hoe is de (cumulatieve) kansverdeling verder opgebouwd. Zoals bijvoorbeeld: hoe groot is de kans op een positief rendement (winst), hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor wijzigingen in prijzen, etc. De technieken die hierbij horen zijn niet de simplistische scenario’s zoals boven geschetst maar Decision Analysis technieken zoals beïnvloedingsdiagrammen, tornadodiagrammen, decision tree’s of monte carlo analyse en cumulatieve kansverdelingen. Duizelt het u al? Ik vertel u graag hoe u dit goed en uitlegbaar kunt toepassen.

Joep Steffes, +31(0)6 270 407 53 of j.steffes@steffes.nl